Home

Några exempel på kundföretag. Se fler referenser här.

PATRIC FRIBERG

 

Föreläsare och Konsult inom Hälsoutveckling

Så gott som ALLA tycker Hälsa är viktigast men nästan INGEN rör sig tillräckligt

 

95 % av Sveriges befolkning anser att God Hälsa är "helt avgörande" eller "mycket viktigt" för det personliga välbefinnandet.*

 

Samtidigt är endast 1 % av befolkningen aktiv i minst 30 sammanhängande minuter per dag.** Flera studier visar liknande resultat. En otrolig skillnad mellan värderingar och konkret agerande, eller hur?

 

Ljuspunkten är dock att man kan bidra till att människor börjar handla i enlighet med sina värderingar

och i detta finns enorma humanistiska och ekonomiska vinster att göra.

Därför bör ni träffa mig.

 

*SOM-institutet vid Göteborgs Universitet **LIV-studien 2014 med aktivitetsmätare

Tre vägar till bättre hälsa

 

En föreläsning är ett bra sätt att bli inspirerad, att få ny energi och få en snabb inblick i ny forskning och få repeterat de gamla grundstenarna.

 

 

Nästa steg kan vara att låta de anställda delta i en Workshop där man jobbar lite mer och lite djupare med var individs målsättningar och metoder till framgång.

 

En omfattande insats för företag är MIVE-Program, som är ett egenutvecklat förändringsprogram på individnivå under 4-6 månader som bevisat sin effektivitet på många företag.

 

Föreläsningar

 

 

 

Workshops

 

 

 

MIVE-Program

 

 

© Copyright 2018. All Rights Reserved. Kontakta Patric Friberg - patric@patricfriberg.se - 0702-510 610