Home

Så gott som ALLA tycker Hälsa är viktigast men nästan INGEN rör sig tillräckligt


 95 % av Sveriges befolkning anser att God Hälsa är "helt avgörande" eller "mycket viktigt" för det personliga välbefinnandet.*


Samtidigt är endast 1 % av befolkningen aktiv i minst 30 sammanhängande minuter per dag.** Flera studier visar liknande resultat. En otrolig skillnad mellan värderingar och konkret agerande, eller hur?


Ljuspunkten är dock att man kan bidra till att människor börjar handla i enlighet med sina värderingar

och i detta finns enorma humanistiska och ekonomiska vinster att göra.

Därför bör ni träffa mig.


*SOM-institutet vid Göteborgs Universitet **LIV-studien 2014 med aktivitetsmätare

Se fler referenser här.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.                                                                            Kontakta Patric Friberg - patric@patricfriberg.se - 0702-510 610